(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-604-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 24.04.2019 kello 15:45
Kirstin koulu , Kirstintie 11 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme kehitysmyönteistä ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa luokanopettajaa. Kirstin koulu on vireä ja kansainvälinen alakoulun Espoon sydämessä. Koulu tarjoaa opettajille innostavan, kannustavan ja positiivisen työyhteisön. Toiminnassamme pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, luovuutta, sitoutumista ja elämäniloa. Olemme profiloituneet kielitietoiseen opetukseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Haemme opettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme toimintakulttuuriin, yhdessä tehtävään koulun kehittämistyöhön ja opetukseen, joka rikkoo perinteisiä oppiaine- ja luokkarajoja. Kirstin koulun peruskorjaus valmistuu kevään aikana. Elokuussa 2019 pääsemme aloittamaan toimintamme peruskorjatussa ja uudistetussa koulutalossa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - kokemusta tiimityöskentelystä ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen - kielitietoista opetusotetta ja kiinnostusta matematiikan opetukseen - ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista - koulutusta ja kokemusta TVT-taitojen opettamisesta ja hyödyntämisestä koulutyössä - kykyä ja halua opettaa mahdollisimman monia oppiaineita


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Pauliina Pertamo
0505501407