(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-573-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 23.04.2019 kello 15:45
Lahnuksen koulu , Vanha Lahnuksentie 15 02970 ESPOO
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Luokanopettajan tehtävät Lahnuksen koululla. Lahnuksen koulu on viihtyisä ja turvallinen koulu luonnonläheisessä ympäristössä Pohjois-Espoossa. Lukuvuonna 2018-2019 koulussa on 111 oppilasta. Vihreä lippu -kouluna kestävä kehitys on yksi koulumme painopiste. Lähimetsää ja luontoa käytetään monipuolisesti oppimisympäristönä. Lapsia ohjataan ja kasvatetaan ajatteleviksi ja toisia kunnioittaviksi ihmisiksi. Opetus on oppilaslähtöistä ja oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Lahnuksen koulu on Liikkuva koulu ja KiVa-koulu. Lahnuksen koulu tarjoaa opettajille yhteisöllisen, innostavan, kannustavan ja positiivisen työyhteisön. Tule meille opettajaksi! Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä halua kehittyä työssään.

Arvostamme valmiutta opettaa liikuntaa tai musiikkia, monipuolisten työtapojen hallintaa opetuksessa sekä hyviä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Koulunjohtaja Tuomas Suhonen
046-8773551
etunimi.sukunimi@espoo.fi