(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.4.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-262-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 18.04.2019 kello 15:45
Eestinkallion koulu , Viittakorpi 7 02280 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa luokanopettajaa. Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivinen ajattelu ja vahvuuspedagogiikkaa käytetään opetuksen lähtökohtana. Koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Edellä mainitun mukainen kulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi. Eestinkallion koulu on noin 360 oppilaan koulu eteläisessä Espoossa, Espoonlahden alueella. Koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta ja metsä on aivan koulun lähietäisyydellä. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi inklusiivista valmistavaa esiopetusta, oppimista kuntouttavia erityisluokkia sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta. Pidämme tärkeänä perustaitojen ja -tietojen oppimista, oppimisen taitojen oppimista, suvaitsevaisuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Koulussamme toimitaan KiVa-koulu ja Arvokas -ohjelmien periaatteiden mukaisesti. Liikkuva koulu näkyy kouluarjessa vahvasti. Eestinkallion koulu tarjoaa opettajille yhteisöllisen, innostavan, kannustavan ja positiivisen työyhteisön. Tule opettajaksi virkeään Eestariin! Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä ja taitoa opettaa kaikkia perusopetuksessa opetettavia oppiaineita ja luokkatasoja. Edellytämme myös uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa, laaja-alaisen osaamisen taitojen hallintaa, oppilaslähtöisiä työ- ja toimintatapoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja.

Arvostamme tieto- ja viestintäteknistä osaamista ja sen monipuolista hyödyntämistä opetuksessa sekä taitoa opettaa vieraita kieliä (varhennettu kielenopetus). Kestävän tulevaisuuden mukainen osaaminen katsotaan eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Salla Leinonen
050 395 2186
salla.leinonen@espoo.fi

Apulaisrehtori Jukka Paukku
043 824 6340
jukka.paukku@espoo.fi