(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-64-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 24.01.2019 kello 15:45
Koulumestarin koulu , Muuralanpiha 3 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Koulumestarin koulu on 303 oppilaan alakoulu Espoon Muuralassa. Koulu on aloittanut toimintansa 2007 ja koulua kehitetään vastaamaan tämän päivän haasteisiin niin opetuksessa kuin koulun muissakin rakenteissa. Haemme Innokkaaseen ja kehittyvään joukkoomme vakituiseen työsuhteeseen alkuopetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostunutta luokanopettajaa elokuusta 2019 alkaen. Koulumme toimintakulttuurissa painottuu koko koulun hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Luokanopettaja työskentelee tiiviisti niin luokkatason aikuisten (luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan) ja oppilaiden kanssa sekä kouluyhteisön muiden aikuisten kanssa. Koulussa pyritään työskentelemään mahdollisuuksien mukaan joustavasti myös yli luokkarajojen. Koulussa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, mikä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä luovuutta keksiä ratkaisuja niin arjen haasteisiin kuin koulukulttuurin kehittämiseenkin. Haettavalta henkilöltä edellytetään halua kehittää opetusta ja kasvatustyötä inklusiiviseen suuntaan oppilaan etu huomioon ottaen. Lisäksi luemme eduksi kokemuksen S2-oppilaiden opettamisesta sekä taidon käyttää luovasti teknologiavälineitä opetuksessa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : • Kokemusta erilaisten lasten kanssa työskentelystä • kokemusta alkuopettajana työskentelystä • Kokemusta tiimityöskentelystä tai yhteisopettajuudesta (kaksi tai useampi opettaja tekevät tiivistä yhteistyötä niin opetuksessa kuin opetuksen suunnittelussa). • moninaisia taitoja eri opetusmenetelmistä, erityisesti oppilaita osallistavista menetelmistä • vahvaa näyttöä vuorovaikutustaidoista • ryhmänohjaus- ja ryhmäyttämistaitoja (niin koulutusta ja kuin kokemustakin)

Arvostamme : - innostusta ja kokemusta S2-oppilaiden opettamisesta - kokemusta monipuolisten ja luovien opetusmenetelmien käytöstä - kokemusta teknologian käytöstä


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Pirjo Tornberg
050 3311472
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9-16

Apulaisrehtori Virpi Ilvonen
046 8773455
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9 - 16