(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-1739-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Sunan koulu , Solisevantie 10 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Sunan koulu on 250 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella keskuspuiston välittömässä läheisyydessä. Koulussamme on kaksi rinnakkaisluokkaa luokkatasoittain sekä kolme pienryhmää sosiaalisesti ja emotionaalisesti tukea tarvitseville alakoulun oppilaille. Sunan koulussa on yhdessä tekemiseen meininki. Koulumme erityispiirteitä ovat yhteisöllisyyden painottaminen sekä keskittyminen oppilaiden osallisuuden tukemiseen ja tietysti koulun oma kuoro. Haemme joukkoomme luokanopettajaa luokka-asteille 1-6. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hakijalta hyvin yhteistyötaitoja. Toivomme taitoa ja halukkuutta ryhtyä työpariksi jakamaan koulun TVT - vastuutehtävää.

Arvostamme hakijan kokemusta integraatiosta sekä kyvystä kohdata myös erilaisia oppijoita. Pidämme tärkeänä yhteisöllistä työotetta ja halua kehittää koko kouluyhteisön toimintakulttuuria.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Hanna Mikkonen
050 520 1298
hanna.mikkonen@espoo.fi