(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-1900-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Vanttilan koulu , Nissintie 2 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme kehittymishaluista ja -kykyistä opettajaa hoitamaan luokanopettajan tehtäviä Vanttilan koulussa luokilla 1 - 6. Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut noin 560 oppilaan yhtenäiskoulu Espoon Vanttilassa. Koulua kehitetään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteena on yhteisöllisesti toimiva ja osallistuva yhtenäiskoulu. Toimimme koulussa yhteistoiminnallisesti ja teemme paljon yhteistyötä. Tiimityöskentely on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyvää paineensietokykyä sekä hyviä työpari- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytämme valittavalta kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Arvostamme halua ja kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, tiimityöskentelyyn ja osallistumista koulun elämänhallintataitojen ohjelman (ohjelma, jonka avulla harjoitetaan oppilaiden vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja eettistä ajattelua) toteuttamiseen oman opetusryhmän ja muiden opetusryhmien kanssa elämänhallintataitotunteja pitäen ja kasvattaen oppilaita löytämään vahvuuksiaan.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Olli Poutiainen
046-877 3429
olli.poutiainen(@)espoo.fi