(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-1853-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Auroran koulu , Lippajärventie 44 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Auroran koulu on noin 365 oppilaan alakoulu Espoossa. Olemme innostunut ja luova yhteisö, jossa arvostetaan yhdessä tekemistä ja osallistumista. Etsimme opettajaa, jolla on vahvat vuorovaikutustaidot ja halu tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Koulussamme toimii myös yhteisopettajuutta. Painotamme lasten kulttuurin tekemistä, erityisesti ilmaisutaitoa. Olemme mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Oppimisen ilon vaaliminen, lapsista välittäminen ja yhdessä tekeminen ovat meille tärkeitä arvoja. Vastuullinen asenne, joustavuus muutoksissa ja oman työn kehittäminen ovat arvostettavia taitoja ja ominaisuuksia. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019. Tutustu kouluumme: www.espoo.fi/aurorankoulu www.aurora2016.blogspot.com


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Mielenkiintoa musiikkiin ja ilmaisutaitoon.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Rehtori Ulriika Huima
043-825 7292
ulriika.huima(@)espoo.fi

Apulaisrehtori Katri Schiray
043-827 2204
katri.schiray(@)espoo.fi