(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-1817-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Perkkaanpuiston koulu , Luutnantinkuja 2 B ja C 02600 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Perkkaanpuiston koulu on monikulttuurinen alakoulu Espoon Leppävaarassa. Koulumme ympäristössä on hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä monipuolista kulttuuritarjontaa. Nopeasti kasvavassa koulussa on tällä hetkellä noin 250 oppilasta ja 30 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Työyhteisössämme vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri. Oppilaat koetaan kaikkien yhteisiksi. Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja ryhmänhallintataitoja, uuden opetussuunnitelman tuntemista sekä vastuullista ja aktiivista työotetta.

Arvostamme : - Kokemusta yhteis- tai samanaikaisopettajuudesta ja S2- oppilaiden opettamisesta. Omien vahvuuksien ja osaamisen jakamista sekä vastuun ottamista koulun kehittämiseksi. - Joustavuutta ja herkkää tilannetajua sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä. - Liikunnan ja suomen kielen opetuksen vahvaa osaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Minna Tenhovuori
050 518 4304
minna.tenhovuori@espoo.fi