(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-1728-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Eestinkallion koulu , Viittakorpi 7 02280 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Eteläisessä Espoossa sijaitseva Eestinkallion koulu on yhteisöllinen, monikulttuurinen ja kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan profiloitunut koulu. Arvostamme ja rohkaisemme oppilasta erilaisten taitojen ja vahvuuksien kehittämisessä uuden opetussuunnitelman hengessä. Etsimme ammattitaitoiseen ja elämäniloiseen yhteisöömme luokanopettajaa, jolla olisi hallussaan niin teknisen käsityön kuin musiikin opettamisen taitoa - tule taitoinesi osaksi Eestarin työyhteisöä! Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään luokanopettajan monipuolista osaamista ja kykyä opettaa kaikilla luokka-asteilla, erityisesti teknisen käsityön ja musiikin opettamisen taitoa sekä hyvää yhteistyön, osallistamisen ja yhteisöllisyyden osaamista.

Arvostamme monipuolisia pedagogisia taitoja, uuden opetussuunnitelman tuntemusta, innostusta monimuotoiseen yhteistyöhön sekä kykyä toimia muuttuvissa ja joustavissa opetusjärjestelyissä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Salla Leinonen
050 3952186
salla.leinonen@espoo.fi

Apulaisrehtori Jukka Paukku
043 824 6340
jukka.paukku@espoo.fi