(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Westendinpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan virka, viranhoito alkaa elokuussa 2020

Koulun nimi ja osoite: Westendinpuiston koulu, Hiiralantie 6, 02160 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa ja halua opettajaa musiikkia sekä kaikkia taito- ja taideaineita monipuolisesti. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista työotetta.

Westendinpuiston koulu on viihtyisä, noin 300 oppilaan koulu merellisessä ympäristössä. Koulussamme toimivat rinnakkain suomenkieliset luokat ja ruotsin kielen kielikylpyluokat, joten kaksikielisyys näkyy ja kuuluu koulussamme päivittäin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).