(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Viherlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Luokanopettajan viransijaisuus Viherlaakson koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakson koulu, Kievarinraitti 3, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Viherlaakson alakoulussa ilmaisupainotteisuus nähdään monipuolisena itsensä ilmaisuna kuvataiteessa, musiikissa, kättentaidoissa ja liikunnassa. Hakijalta edellytetään taitoja tukea koulun ilmaisutaidon alueita omalla ammattitaidollaan ja halulla kehittyä näillä osa-alueilla. ICT nähdään ilmaisunvälineenä. Hakijalta odotetaan hyviä ICT - taitoja erilaisilla välineillä ja ohjelmilla. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan.

Tehtävässä edellytettään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä nähdä luokanopettajan perustehtävän monipuolisuus ja rooli työyhteisön jäsenenä. Luokanopettajan tulee osata työskennellä työparin kanssa yhdessä ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monitaitoisuutta ilmaisun alueella sekä ICT - taitoja. Hakijan aikaisempi kokemus työparityöskentelystä ja vahvuusalueidensa hyödyntämisestä koko työyhteisössä katsotaan arvokkaaksi asiaksi ...

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu ja toimii kahdessa rakennuksessa. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta, paljon vihreitä metsiä ja järvi aivan koulun läheisyydessä.
Viherlaakson alakoulussa on 380 oppilasta ja talossa työskentelee n. 50 aikuista. Koulu on pääosin kaksisarjainen luokilla 1 - 6. Koulussa on neljä erityisopetusryhmää.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).