(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Veräjäpellon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan tehtävät. Veräjäpellon koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville oppilaille sekä mahdollistaa oppimaan oppimisen kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla.

Veräjäpellon koulussa annetaan yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Lisäksi koulussamme on erityisluokkia 1-9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma. Koulussa opiskelee 296 oppilasta.

Koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on, että oppilaat voivat omien edellytystensä mukaan saada mahdollisimman vahvat perustaidot. Koulun sijainti Leppävaarassa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ympäristön tutkimiseen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi ja osoite: Veräjäpellon koulu, Veräjäpellonkatu 12, 02650 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- kokemusta yhtenäisessä peruskoulussa työskentelystä
- valmiutta liikunnan ja/tai tekstiilityön opettamiseen
- kokemusta yhteisopettajuudesta erityisluokan (vaikea-asteinen erityinen kielellinen vaikeus) kanssa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).