(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, valmistavan opetuksen päätoiminen tuntiopettaja, Haukilahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä valmistavan luokan opettajana 7.-9. luokalaisille. Valmistavan luokan opettaja opettaa suomea toisena kielenä sekä kaikkia peruskoulun oppiaineita. Ryhmässä opisekelee 10-12 oppilasta.

Koulun nimi: Haukilahden koulu
Käyntiosoite: Koulutanhua 3, 02170 Espoo
Postiosoite: PL 3224, 02070 Espoon kaupunki

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 24.2.2020 ja päättyy 30.6.2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme myönteistä asennetta maahanmuuttajien koulutukseen ja yhteistyökykyä.

Haukilahden koulu on noin 340 oppilaan suomenkielinen yläkoulu, jossa toimii yksi valmistavan opetuksen luokka. Toinen valmistavan opetuksen luokka aloittaa toimintansa 24.2.2020. Koulussa on näiden lisäksi yleisopetuksen luokkia, ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja englanninkielellä järjestettyä kaksikielistä opetusta. Haukilahden koulussa vaalitaan hyvää työilmapiiriä, jossa jokainen oppilas ja opettaja on arvostettu niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä. Koulu on vastikään remontoitu.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).