(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, valmistavan 1.-2. luokan opetukseen, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2020

Valmistavan alkuopetuksen 1-2 luokan opettaja työskentelee tiiviisti eri luokkatasojen luokan-, erityis- ja S2-opettajien sekä koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden kanssa. Opetusta kehitetään intgroinnin mahdollisuuksia hyödyntäen oppilaan etu huomioon ottaen. Valmistavan luokan opettajan tehtävät keskittyvät oppilaiden kokonaisvaltasieen tukemiseen aktiivisessa yhetistyössä huoltajien kanssa.

Meritorin 1.-2. luokat aloittavat lukuvuonna 2020-2021 toimintansa Mainingin koulun tiloissa.

Koulun nimi ja osoite: Meritorin koulu/Mainingin koulu/Kivimiehen koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
- erilaisten tukimuotojen tuntemusta
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa,
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
- kokemusta tutkivan oppimisen käytännön soveltamisesta avoimissa oppimisympäristöissä erityisesti luonnontieteissä ja/tai matematiikassa
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- kokemusta yhteisopettajuuskuvioista
- kokemusta kielitietoisesta pedagogiikasta
- kokemusta työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta
- valmiutta taito- ja taideaineiden opettamiseen
- kiinnostusta opetuksen ja oppimateriaalien kehittämiseen

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).