Luokanopettaja, valmistava opetus, Kuusikon koulu

Vantaan kaupunki