Luokanopettaja, valmistava opetus, Kilterin koulu

Vantaan kaupunki