(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, valmistava opetus, Hösmärinpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Valmistavan opetuksen luokka, luokka-aste 1-2.
Valmistavan opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan suomen kielen taitoa sekä oppimistaitoja.
Oppilaat oppivat monikulttuurisessa ympäristössä toimimaan ja työskentelemään yhdessä tasavertaisina. Yhteistyö kodin kanssa on tiivistä.
Opettajan työparina toimii koulunkäyntiavustaja. Koulumme valmistavan luokkien opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja opetuksessa käytetään joustavia opetusryhmiä. Opetusta viikossa 24 tuntia.

Koulun nimi ja osoite: Hösmärinpuiston koulu, Hösmärinahde 5, 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen hallintaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta.

Hösmärinpuiston koulu on pienten lasten koulu, jossa opiskelee yhteensä noin 80 lasta luokka-asteilla 1-2.
Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii myös Hösmärinpuiston päiväkoti. Koulussamme toimii myös valmistavan opetuksen luokkia.
Joustavat opetusryhmät antavat lapsille mahdollisuuden rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen. Koulumme visio: Hösmärinpuiston koulussa oppilas kerää uteliaana reppuunsa oppimisen iloa ja arjen taitoja yhdessä toisten kanssa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).