Luokanopettaja, Toppelundin koulu

Espoon kaupunki