(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Toppelundin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme joukkoomme kehitysmyönteistä opetuksen ja kasvatuksen ammattilaista luokanopettajan virkaan. Luokanopettajana opetat ja ohjaat monipuolisesti eri taitojen ja oppiaineiden oppimista. Koulumme toimintakulttuuri mahdollistaa monenlaisen yhteisopettajuuden toteuttamisen. Lisäksi luokanopettajana pääset osallistumaan koko koulun toiminnan kehittämiseen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi ja osoite: Toppelundin koulu, Toppelundintie 15

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään kykyä opettaa käsityötä (kovat materiaalit ja teknologia). Lisäksi edellytämme erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä opettaa monipuolisesti eri taito- ja taideaineita sekä halua yhteisopettajuuden kehittämiseen.

Toppelundin koulu sijaitsee Haukilahdessa ja tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen opiskeluympäristön alueen alakouluikäisille lapsille. Vuosiluokilla 1-3 on käytössä yhteisopettajuuden malli. Oppilaita koulussa on yhteensä 240. Koulumme pyrkii varustamaan oppilaansa mahdollisimman hyvillä taidoilla ja tiedoilla tulevaisuutta varten. Opetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota toinen toistemme huomioimiseen ja arvostavaan kohtaamiseen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymisen mahdollistavaan ohjaukseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).