(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, toistaiseksi otettava päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja, toistaiseksi otettava päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1730-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Westendinpuiston koulu , Hiiralantie 6 02160 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä luokanopetuksessa. Suurin osa oppitunneista koostuu käsityön (tekninen työ) ja liikunnan opettamisesta. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään vahvaa osaamista ja kokemusta käsityön (tekninen työ) opettamisessa sekä teknisen työn luokan laitteiden hallinnoimista. Lisäksi edellytetään monipuolista osaamista ja kokemusta liikunnan opettamisessa.

Arvostamme monipuolista osaamista luokanopettajan työssä, erityisesti musiikissa, sekä TVT-taitoja, joustavuutta ja tiimityöhenkeä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 vvt


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

rehtori Marja Perkkiö, rehtori
050 566 4759
Marja.Perkkiö@espoo.fi