(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, toistaiseksi otettava päätoiminen tuntiopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.3.2020

Haemme luokanopettajaa, joka kehittää aktiivisesti omaa työtään koko kouluyhteisön hyväksi. Hän näkee oppimisen vahvan yhteyden hyvinvointiin ja kasvamiseen ja vahvistaa tämän yhteyden toteutumista omalla toiminnallaan joka päivä. Opettaja tekee jatkuvasti monipuolista yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että oppilas oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Etsimmekin opettajaa, joka osaa ryhmäyttää oppilaansa ammattilaisen ottein.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön ja upeat puitteet hyödyntää lähiluontoa opetuksessa. Hae mukavaan joukkoomme!

Lukuvuonna 2020-2021 tehtävä sijoittuu alkuopetukseen.

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun to 23.4. klo 12-16, pe 24.4. klo 9-16 tai ma 27.4. klo 9-12. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Hiirisuontie 1, 02970 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä musiikin erikoistumisopintoja. Kykyä ja halua tehdä työtä yhteisopettajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta joustavien opetusjärjestelyiden toteuttamisesta.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Alakoulu ja yläkoulu toimivat eri toimipisteissä lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 koulun uudisrakennushankkeen vuoksi. Uusi koulu valmistuu syksyllä 2022.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).