(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja tai erityisopettaja, Lähderannan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.10.2020

Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa luokanopettajaa tai erityisopettajaa tuntiopettajan tehtäviin. Tehtävään kuuluu oppilaiden opiskelun tukeminen kaikilla alakoulun luokka-asteilla. Työtehtävät kohdennetaan erityisesti viime kevään poikkeusoloista aiheutuneiden vaikutusten tasaamiseen. Viikkotuntimäärä on 16 t/vko.

Koulun nimi ja osoite: Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, 02720 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa marraskuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja, joustavuutta, uuden opetussuunnitelman tuntemista sekä vastuullista ja aktiivista työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä toimia yhteistyössä oppilaan oppimisen ja tuen järjestämisen edistämiseksi sekä kokemusta samanaikaisopettajuudesta sekä pedagogisten asiakirjojen kirjoittamisesta. Arvostamme työkokemusta alakouluikäisten lasten opetuksesta.

Lähderannan koulu on n. 280 oppilaan alakoulu Espoon Laaksolahdessa. Koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston välittömässä läheisyydessä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).