(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Taavinkylän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Taavinkylän koulu on noin 340 oppilaan alakoulu, jossa on opetusta 1. - 6. -luokilla. Taavinkylän koulussa arvostetaan oppilaiden osallistamista ja opettajien välistä avointa yhteistyötä.

Etsimme joukkoomme reipasta hyvät yhteistyö- ja työyhteisötaidot omaavaa luokanopettajaa. Valitulla tulee olla hyvät valmiudet opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020

Koulun nimi ja osoite: Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:

- Vahvaa kokemusta ja osaamista alakoulun eri oppiaineiden ja luokkatasojen opettamisesta.
- Intoa ja kokemusta taito- ja taideaineiden opettamiseen
- Kokemusta tiiviistä opettajien välisestä yhteistyöstä ja yhteisopettajuudesta.
- Halua ja näkemystä koulun kehittämistyöhön
- Tieto- ja viestintäteknisten ympäristöjen sekä sähköisten oppimisympäristöjen tuntemusta
- Kokemusta oppilaiden suunnitelmallisesta sosiaalisten taitojen kehittämisestä

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).