Luokanopettaja, Soukan koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Haemme kahta luokanopettajaa kouluumme.
Soukan koulu on noin 560 oppilaan ja 60 aikuisen koulu Espoonlahden alueella. Koulu sijaitsee Soukan kappelin ja Puropuiston kupeessa. Koulussamme on yleisopetuksen luokkien lisäksi kielikylpyopetusta, esiopetusta ja oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavia erityisluokkia. Koulussamme on myös valmistavaa esiopetusta,

Koulumme pyrkii tarjoamaan positiivisia kasvukokemuksia jokaiselle. Oppilaita autetaan tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksiaan, jotta heidän luottamuksensa oppijoina vahvistuisi. Heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja tekemään itsenäisiä valintoja. Oppilaita ohjataan myös huomaamaan, ettei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita, ja että virheet ovat tärkeä osa oppimisprosessia.

Koulun nimi ja osoite:
Soukan koulu
Soukankuja 5
02360 ESPOO

PL 3408
02070 ESPOON KAUPUNKI

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyviä ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista

- positiivista oppimiskäsitystä (laaja-alainen näkemys 2000-luvun opettajuudesta)
- kokemusta tiimityöskentelystä ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

- kokemusta työskentelystä yleisopetuksessa suomi toisena kielenä oppilaiden kanssa

- valmiutta ja halua opettaa mahdollisimman monia alakoulun oppiaineita

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547191
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo