(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Soukan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.7.2020

Luokanopettajan tehtävät Soukan koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Soukan koulu, Soukankuja 5, 02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyviä ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista
- positiivista oppimiskäsitystä (laaja-alainen näkemys 2000-luvun opettajuudesta)
- kokemusta tiimityöskentelystä ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
- kokemusta työskentelystä yleisopetuksessa suomi toisena kielenä -oppilaiden kanssa
- kokemusta erityisoppilaiden integraatiojaksoista yleisopetuksen luokassa sekä erityisoppilaiden opettamisesta osana oppiainekohtaista opetusryhmää (esim. taito- ja taideaineet, katsomusaineet)
- valmiutta ja halua opettaa mahdollisimman monia alakoulun oppiaineita


Soukan koulu on noin 580 oppilaan koulu Espoonlahden alueella. Koulu sijaitsee Soukan kappelin ja Puropuiston kupeessa. Koulussamme on kuuden erityisluokan lisäksi esiopetusta, suomenkielisiä luokkia sekä ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Oppilaita autetaan tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan, jotta heidän luottamuksensa oppijoina vahvistuisi. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja tekemään itsenäisiä valintoja. Heitä ohjataan ymmärtämään, ettei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).