(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2019

Luokanopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1747-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 08.11.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 21.10.2019 kello 15:45
Sepon koulu , Sepontie 4 02130 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme tehtävään työstään innostunutta ja positiivisen työasenteen omaavaa luokanopettajaa hyvään työyhteisöön, jossa on yhteisöllinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Sepon koulun vahvuutena on hyvä ilmapiiri sekä oppilaiden aktiivinen osallistaminen. Koulussamme on turvallista oppia ja kasvaa. Viikkotuntimäärä on 26 tuntia.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - hakijan positiivista työasennetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. - hakijan taitoa eriyttää opetusta. - hakijan kykyä opettaa monipuolisesti kaikkia taito- ja taideaineita. - hakijan kykyä hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Saija Holopainen
81639098
saija.holopainen@espoo.fi

Sanna Ruotsalainen
sanna.ruotsalainen@espoo.fi