(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Luokanopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1652-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 01.11.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 26.09.2019 kello 15:45
Koulumestarin koulu , Muuralanpiha 3 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Koulumestarin koulu on 305 oppilaan alakoulu Espoon Muuralassa. Koulu on aloittanut toimintansa 2007 ja koulua kehitetään vastaamaan tämän päivän haasteisiin niin opetuksessa kuin koulun muissakin rakenteissa. Koulumestarista lisää Espoon kaupunki -> Koulumestarin koulu Haemme Innokkaaseen joukkoomme 6.- luokalle luokanopettajaa sijaisuuteen 1.11.2019 – 30.5.2020. Koulun toimintakulttuurin mukaisesti luokanopettaja työskentelee tiimimäisesti niin luokkatason aikuisten (luokanopettajan, erityisopettajan ja koulunkäyntiavustajan) kuin koulun muidenkin aikuisten kanssa. Lisäksi luokanopettajana sinun odotetaan tekevän tiivistä yhteistyötä niin yleisopetuksen kuin erityisopetuksen oppilaiden kanssa.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : • kokemusta yhteisopettajuudesta ja/tai halua työskennellä yhdessä muiden kuudennen luokan opettajien kanssa • kokemusta erilaisten lasten kanssa työskentelystä

Arvostamme : • hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja • ryhmänohjaustaitoja (niin koulutusta ja kuin kokemustakin)


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Pirjo Tornberg
050 3311472
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9 - 16