(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.8.2019

Luokanopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1559-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 21.10.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 04.09.2019 kello 15:45
Kalajärven koulu , Hiirisuontie 1 02970 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme luokanopettajaa, joka osaa ja haluaa kehittää koulua yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. Tehtävään kuuluu luokanopettajan tehtävät 5. luokalla. Koulussamme on kaksi 5. luokkaa, jotka työskentelevät paljon yhdessä. Työskentely on hyvin toiminnallista. Luokat opiskelevat usein ulkona. Tämä tehtävä sisältää myös musiikin ja käsityön opetusta. Kalajärven koulu on noin 450 oppilaan koulu, jossa tavoitteena on hyvinvoiva oppilas. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja 3.-6. luokkien tiimin jäsenillä on vahva keskinäinen tuki toisistaan. Tiimi tekee jatkuvasti yhteistyötä keskenään ja toisten tiimien kanssa.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavuutta.

Arvostamme kokemusta musiikin ja käsityön opetuksesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Maria Similä
040 553 7827
maria.simila@espoo.fi