(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2019

Luokanopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1377-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 15.07.2019 kello 15:45
Vanttilan koulu , Nissintie 2 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme luokanopettajaa hoitamaan viransijaisuutta Vanttilan koulussa. Luokkataso on 5. Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu Espoon Vanttilassa. Oppilaita koulussa opiskelee lukuvuoden 2019 - 2020 alussa vajaa 600 (peruskoulu + esikoulu). Koulua pyritään kehittämään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteenamme on rakentaa Vanttilan koulusta yhteisöllisesti toimiva ja oppilaita osallistava yhtenäiskoulu. Yhteistyö on tapamme tehdä työtämme ja tiimityöskentely on keskeinen osa toimintakulttuuriamme. Työ alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Arvostamme : Valittavalta odotamme halua ja kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, tiimityöskentelyyn ja osallistumista koulun Tee3-kasvatusohjelmaan (elämänhallintataitojen ohjelma, jossa harjoitetaan oppilaiden sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja eettistä ajattelua) omalle opetusryhmälle elämänhallintataitotunteja pitäen ja kasvattaen heitä löytämään vahvuuksiaan.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Olli Poutiainen
046 877 3429
etunimi.sukunimi@espoo.fi