(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Luokanopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1005-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 18.06.2019 kello 15:45
Lintuvaaran koulu , Lintuparvenpuisto 5b 02660 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Luokanopettajan tehtävät 3.luokalla. Opetusta voi olla myös ylempien luokkien taito- ja taideaineissa, käsityö, liikunta.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään työkokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja valmiutta tiimityöhön. Kykyä huomioida erilaiset oppijat ja hyvää ryhmänhallintataitoa.

Arvostamme Varga-Neményi-matematiikkamenetelmän hallintaa tai kiinnostusta siihen, kokemusta s2-oppilaiden opettamisesta. Myönteistä ja avointa asennetta, hyvää pedagogista näkemystä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
rehtori Nina Metsärinne
040 553 1641
nina.metsarinne@espoo.fi

apulaisrehtori Mari Koivukangas
043 8269475
mari.koivukangas@espoo.fi