(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2019

Luokanopettaja, sijaisuus

Työavain 3-880-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 20.12.2019)
Hakuaika päättyy 20.05.2019 kello 15:45
Mikkelän koulu , Lanttikatu 7 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Mikkelän koulu on pieni yksisarjainen alakoulu, joka sijaitsee Keski-Espoon alueella hyvien kulkuyhteyksien päässä, kehä 3. varrella. Koululla on ainutlaatuinen, rauhallinen ja turvallinen lähiympäristö, joka mahdollistaa monipuolisen liikkumisen koulun alueella ja lähimetsässä. Koulun luokkatilat ovat avarat ja mahdollistavat yhteistyön eri opetusryhmien välillä. Koulussa on erilliset tilat musiikin-, käsityön-, kielten ja liikunnan opetukseen. Koulussamme toimii myös oma pieni kirjasto. Koulussamme on lukuvuonna 2018-19 yhteensä 122 oppilasta, 12 opettajaa ja 9 koulunkäyntiavustajaa. Koulun 1.-2.-luokkalaisille järjestetään ulkopuolisen toimitsijan puolesta iltapäivätoimintaa ja liekeoppilaille on oma iltapäivähoito. Haemme luokanopettajaa yleisopetuksen ryhmään. Opetustunteja on 20-24h/vko, jotka sijoittuvat pääosin oman ryhmän opetukseen.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään taitoa opettaa kaikkia alakoulun oppiaineita. Koulussa on taideaine painotuksena musiikki, jonka vuoksi edellytämme musiikin oppiaineen hallintaa. Koulussa käytetään erilaisia digitaalisia oppimisalustoja. Myös s2-opetuksen huomioiminen on tärkeää luokkatyöskentelyssä. Rekrytoitavilta henkilöiltä edellytämme hyviä ryhmänhallintataitoja, vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä osaamista huoltajien sekä kollegoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Arvostamme : Koulun henkilökunnalla on monipuolista osaamista opetustyön eri osa-alueilta ja pyrimme jakamaan omaa osaamista koulun sisällä. Yhteistyön voimin olemme toteuttaneet monenlaisia projekteja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koemme tärkeäksi oppilaiden osallisuuden, jota tukemaan meillä on monenlaista aktivoivaa toimintaa, kuten Vihreä Lippu, KiVa-koulu, Verso, Oppilaskunta, Liikkuva koulu jne. Koulun yhteiset päätökset tehdään oppilasta kuunnellen ja samalla tarjoamme huoltajille mahdollisuuksia osallistua koulun arkeen. Yhteisöllisyydessä on pienen Mikkelän koulun voimavara. Mikkelän koulun koko henkilökunta auttaa ja ohjaa uudet kollegat sekä ryhmän osalliseksi talon toimintakulttuuria. Jos olet osaava, positiivinen ja halukas yhteistyöhön sekä haluat mukaan kehittämään Mikkelän koulun erityisoppilaat huomioivaa toimintakulttuuria, kirjoittele meille pikapikaa hakemus!


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Nina Pispala
+358503810579
nina.pispala@espoo.fi