(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus, Sepon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme tehtävään työstään innostunutta 4.luokan luokanopettajan sijaista hyvään ja yhteisölliseen työyhteisöön.

Koulun nimi ja osoite: Sepontie 2, 02130 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

4.luokan luokanopettajan sijaisuus 11.8.20-13.3.2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hakijan:

- positiivista työasennetta ja erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

- kykyä opettaa monipuolisesti taito- ja taideaineita.

- kykyä hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa.

Sepon koulu on yli 400 oppilaan alakoulu. Sepon koulu vahvuutena on hyvä ilmapiiri sekä oppilaiden aktiivinen osallistaminen. Koulussamme on turvallista oppia ja kasvaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).