(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus, Koulumestarin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.7.2020

Luokanopettajan sijaisuus 13.8.-31.12.2020 kuudennella luokalla Koulumestarin koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Koulumestarin koulu, Muuralanpiha 3, 02770 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta erilaisten lasten kanssa työskentelystä sekä kokemusta tai halua työskennellä aikuistiimissä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme ryhmänohjaustaitoja, erilaisuuden sietokykyä sekä kokemusta sosiaalisten ja tunnetaitojen opetuksesta. Lisäksi arvostamme koulutusta tai kokemusta musiikin opetuksesta 6. luokalla sekä halua ja uskallusta kokeilla tehdä asioita luovasti ja erilaisin tavoin.

Koulumestarin koulu sijaitsee Espoon Muuralassa. Koulussamme on ensi lukuvuonna noin 310 oppilasta.
Koulussamme korostuu yhdessä tekemisen kulttuuri. Luokanopettajana työskentelet yhtenä tiimin jäsenenä muiden samaa vuosiluokkaa opettavien aikuisten kanssa. Lisäksi luokanopettajana sinun odotetaan osallistuvan omia vahvuuksiasi hyödyntämällä kaikkien samaa vuosiluokkaa käyvien oppilaiden kasvatukseen ja opetukseen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).