(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, sijaisuus, Iivisniemen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Kuvaus tehtävästä: luokanopettajan tehtävät 5.-luokalla sekä kuvataiteen opetusta.

Koulun nimi: Iivisniemen koulu, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään: kykyä ja halua luokkatasokohtaiseen opetuksen yhteissuunnitteluun, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Kykyä huomioida erilaisten oppijoiden tarpeet.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: kokemusta yhteisopettajuudesta ja innostusta kuvataiteen opetukseen.

Iivisniemen koulu on Espoonlahden alueella sijaitseva alakoulu (esi-6.lk), jossa on noin 360 oppilasta. Koulussamme on hyvä työilmapiiri sekä aikuisten että lasten kesken, ja pidämme tärkeänä erinomaisen perusopetuksen lisäksi arjen arvostavia kohtaamisia.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).