(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Sepon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme tehtävään työstään innostunutta luokanopettajaa hyvään ja yhteisölliseen työyhteisöön.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi ja osoite: Sepon koulu, Käyntiosoite : Sepontie 2, 02130 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hakijan:

- positiivista työasennetta erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kokemusta yhteisopettajuudesta.
- halua ja kykyä opettaa kaikilla luokka-asteilla.
- kykyä opettaa monipuolisesti kaikkia taito- ja taideaineita, myös käsitöitä kovilla materiaaleilla.
- kykyä hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa.


Sepon koulu on vähän yli 400 oppilaan alakoulu. Olemme yhdistymsääs 2022 yhtenäiseksi peruskouluksi Pohjois-Tapiolna koulun kanssa ja saamme upouuden koulunrakennuksen.
Sepon koulu vahvuutena on hyvä ilmapiiri sekä oppilaiden aktiivinen osallistaminen. Koulussamme on turvallista oppia ja kasvaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).