(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Yhtenäisen peruskoulun 1. luokan opettaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ja osin samanaikaisopetuksessa erityisluokanopettajan ja erityisen tuen oppilaiden kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Ruusutorpan koulu Leppävaarankatu 24, 02600 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
halua tehdä luokka-asteyhteistyötä ja moniammatillista yhteistyötä
opsin mukaisen tietotekniikan käyttöä opetuksessa
halua opettaa musiikkia alakoulussa
Halua osallistua koulun kehittämiseen johtotiimissä
kykyä ylläpitää ja kehittää koulun sovittelutoimintaa


Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä kehittyvää Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä. Koulu on kasvanut oppilaidensa mukana yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).