(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, Westendinpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan virka ruotsin kielen kielikylpyluokalla. Pääasiallinen opetuskieli on ruotsi, mutta myös suomeksi saattaa olla opetusta. Kodin ja koulun välinen yhteistyö tapahtuu suomeksi. Viranhoito alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi ja osoite: Hiiralantie 6, 02160 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokususa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Ruotsin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot
tai
sellainen opettajankoulutus Ruotsissa, johon on sisältynyt ruotsin kielellä suoritettava opetusharjoittelu.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Eduksi luetaan taito ja halu opettaa musiikkia sekä säestää pianolla. Arvostamme laajaa osaamista taide- ja taitoaineissa. Kokemus ruotsin kielellä opettamisesta on tärkeä.

Westendinpuiston koulu on viihtyisä, noin 300 oppilaan koulu merellisessä ympäristössä. Koulussamme toimivat rinnakkain toimivat suomenkieliset lähikoululuokat ja ruotsin kielen kielikylpyluokat, joten kaksikielisyys näkyy ja kuuluu koulussamme päivittäin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).