Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, Päivänkehrän koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Etsimme joukkoomme innokkaita, innostavia ja opetuksesta kiinnostuneita ruotsin kielikylpyopetukseen luokanopettajia.

Päivänkehrän koulun toimipisteet ovat Komeetta ja Päivänkehrä. Ruotsin kielikylpyopetus järjestetään Päivänkehrän toimipisteessä. Yleisopetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen lisäksi koulussa on painotettua musiikin opetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavaa opetusta. Koulussa on oppilaita noin 700, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3.

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Ruotsin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot
tai
sellainen opettajankoulutus Ruotsissa, johon on sisältynyt ruotsin kielellä suoritettava opetusharjoittelu.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- opettajakokemusta, erityisesti kielikylpyopetuksesta
- kielikylvyn opetussuunnitelman ja pedagogiikan tuntemusta
- kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellinen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki
- intoa ja kykyä opettaa kaikkia kielikylvyn luokka-asteita
- valmiutta opettaa myös kaikkia taito- ja taideaineita kielikylvyssä (esim. KS, MU, KU, LI)
- valmiutta opettaa koulun muille kuudesluokkalaisille B1-ruotsia
- hyviä työyhteisötaitoja

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547175
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo