(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, Päivänkehrän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Etsimme joukkoomme kahta innostunutta, kehittämismyönteistä ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa kielikylpyluokanopettajaa.

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän toimipiste, Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Ruotsin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot
tai
sellainen opettajankoulutus Ruotsissa, johon on sisältynyt ruotsin kielellä suoritettava opetusharjoittelu.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
Kielikylpypedagogiikan hyvää tuntemusta
Opettajakokemusta erityisesti kielikylvystä
Intoa ja kykyä opettaa kaikkia kielikylvyn luokka-asteita
Kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
Erityisosaamista seuraavissa oppiaineissa: musiikki, käsityö
Hyviä työyhteisötaitoja
Muita sellaisia tekijöitä, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Päivänkehrän koulu on noin 650 oppilaan alakoulu Espoon Olarissa. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on ruotsin kielistä kielikylpyopetusta, painotettua musiikkiluokkaopetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavan opetuksen pienryhmä. Kielikylpyopetus järjestetään Päivänkehrän toimipisteessä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).