(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Postipuun koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan tehtävä Postipuun monimuotoisessa peruskoulussa.

Postipuun koulu on yhtenäinen peruskoulu Leppävaaran alueella. Koulussa toimivat suomenkieliset alakoululuokat, kaksi valmistavan opetuksen luokkaa ja 9 erityisluokkaa. Oppilaita on kaikkiaan n. 340. Koulun toiminnassa painottuvat hyvä perusopetus, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys.

Koulun nimi ja osoite: Postipuun koulu, Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanopettajan tehtävässä toimimisesta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä opetussuunnitelman jalkautumista tukevaa pedagogista innovatiivisuutta.

Postipuun koulussa on useita opetusmuotoja; yleis- ja erityisopetusta. Teemme paljon yhteistyötä ylitse luokka- ja opetusmuotorajojen, esim. integroiden kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaita sekä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yleisopetuksen ryhmiin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).