(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Perkkaanpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan tehtävät, joihin liittyy lisäksi liikunnan opetusta muille luokille.

Perkkaanpuiston koulu on monikulttuurinen alakoulu Espoon Leppävaarassa. Koulumme ympäristössä on hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä monipuolista kulttuuritarjontaa.

Nopeasti kasvavassa koulussa on tällä hetkellä noin 260 oppilasta ja 35 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Koulu toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa. Työyhteisössämme vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri. Oppilaat koetaan kaikkien yhteisiksi.
Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Painotamme hyviä, toiset huomioonottavia käytöstapoja, oppimisen iloa ja vastuuta ympäristöstä.

Koulun nimi ja osoite: Perkkaanpuiston koulu, Luutnantinkuja 2, 02600 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja ryhmänhallintataitoja sekä vastuullista ja aktiivista työskentelyä koko työyhteisön hyväksi.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme koulutusta, taitoa ja kokemusta liikunnan opettamisesta sekä koulutusta ja ymmärrystä eri-ikäisten oppijoiden kasvattamisesta ja opettamisesta. Lisäksi arvostamme kokemusta yhteis- tai samanaikaisopettajuudesta ja S2-oppilaiden opettamisesta. Joustavuus, herkkä tilannetaju ja kokonaisuuksien ymmärtäminen luetaan eduiksi.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).