(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Perkkaanpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan työ Perkkaanpuiston koulussa.
Perkkaanpuiston koulu on monikulttuurinen alakoulu Espoon Leppävaarassa. Koulumme ympäristössä on hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä monipuolista kulttuuritarjontaa.

Nopeasti kasvavassa koulussamme on tällä hetkellä noin 260 oppilasta ja 35 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Koulu toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa. Työyhteisössämme vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri. Oppilaat koetaan kaikkien yhteisiksi.
Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Painotamme hyviä, toiset huomioonottavia käytöstapoja, oppimisen iloa ja vastuuta ympäristöstä.

Koulun nimi ja osoite: Perkkaanpuiston koulu, Luutnantinkuja 2, 02600 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja ryhmänhallintataitoja sekä vastuullista ja aktiivista työskentelyä koko työyhteisön hyväksi.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme koulutusta, taitoa ja kokemusta suomen kielen ja kirjallisuuden opettamisesta sekä kokemusta ja taitoa S2-oppilaiden opettamisesta. Lisäksi kokemus ja taito koulun yhteisöllisen, oppilaita osallistavan toimintakulttuurin kehittämisestä ja jalkauttamisesta sekä sosiaalisten taitojen ja liikunnan opettamisesta katsotaan eduiksi.
Lisäksi arvostamme halukkuutta toimia alkuopetuksessa yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Edellisten lisäksi joustavuus ja herkkä tilannetaju luetaan eduiksi.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).