(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Päivänkehrän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Luokanopettaja, toistaiseksi otettava päätoiminen tuntiopettaja

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
-opettajakokemusta, erityisesti kokemusta luokanopettajan työstä
-intoa ja kykyä opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita
-kykyä opettaa pääosin kaikkia alakoulun oppiaineita
-Kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
-kokemusta, osaamista ja intoa erityisen tuen oppilaiden ja S2-oppilaiden opettamisesta osana omaa opetusryhmää
-hyvää opetusalan ICT osaamista
-hyviä työyhteisötaitoja

Päivänkehrän koulu on alakoulu Espoon Olarissa. Koulussa on oppilaita noin 680, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on ruotsin kielistä kielikylpyopetusta, painotettua musiikkiluokkaopetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavan opetuksen pienryhmä.

Luokanopettajan tehtävä sijoittuu todennäkäisesti 2021-22 Päivänkehrän toimipisteeseen. Jatkossa työpaikkana voi olla Komeetta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).