(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Päivänkehrän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan vakinainen virka.

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
Opettajakokemusta, erityisesti kokemusta luokanopettajan työstä
Intoa ja kykyä opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita
Kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
Kykyä opettaa pääosin kaikkia alakoulun oppiaineita
Kokemusta erityisen tuen oppilaiden opettamisesta osana omaa opetusryhmää
Kokemusta ja erityisosaamista S2 oppilaiden opettamisesta
Hyvää opetusalan ICT osaamista
Hyviä työyhteisötaitoja
Muita sellaisia tekijöitä, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Päivänkehrän koulu on noin 650 oppilaan alakoulu Espoon Olarissa. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on ruotsin kielistä kielikylpyopetusta, painotettua musiikkiluokkaopetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavan opetuksen pienryhmä. Luokanopettajan tehtävä sijoittuu todennäköisimmin Päivänkehrän toimipisteeseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).