(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Nöykkiönlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Haemme luokanopettajaa 3. luokalle.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaakson koulu, Oxfotintie 6, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyvää suomen kielen taitoa, työkokemusta alakoulusta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Tehtävään sisältyy myös musiikinopetusta omalle ja muille luokille.

Koulumme on n. 420 oppilaan ja reilun 25 opettajan alakoulu Nöykkiössä, Espoonlahden alueella. Koulussamme on opetusryhmiä Nöykkiön päiväkodin järjestämästä esiopetuksesta kuudensiin luokkiin. A2-kielenä koulussamme voi valita saksan kielen.

Keskeisenä lähtökohtana koulussamme on vahvojen perustietojen ja -taitojen rakentaminen turvallisessa ja viihtyisässä kasvu- ja oppimisympäristössä sekä oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja tukeminen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).