(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja Niittykummun kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan tehtävät monimuotoisessa Niittykummun koulussa

Koulun nimi ja osoite: Niittykummun koulu, Niittyportti 3, 02200 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Koulun blogi https://niittykumpuketo.blogspot.com/2018/04/koulun-arkea-pallopeleja-koulujuoksua.html

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteisyyttä ops 2016-hengessä ja kykyä sekä halua toimia yhteisopettajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme koulun eri linjojen (yl.op, kaksikiel.op., montessoriop. ja erityisopetus autismin kirjo) tuntemusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta.

Niittykummun koulu on runsaan 400 oppilaan monimuotoinen koulu sisältäen neljä eri linjaa ( yl.opetus, kaksikielinen opetus en-su, montessoriopetus, luokkamuotoinen erityisopetus autismin kirjo), joiden välillä on yhteistyötä ja integraatiota päivittäin.
Niittykummun koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä Niittykummun koulurakennuksessa ja Uusikummun koulurakennuksessa, jotka ovat vajaan kilometrin päässä toisistaan.
Yhteisopettajuutta on jokaisessa ikäluokassa ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).