Luokanopettaja, Niittykummun koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.5.2021

Luokanopettajan tehtävät monimuotoisessa Niittykummun koulussa.
Niittykummun koulussa on yleisopetuksen, kaksikileisen opetuksen en-su ja montessoriopetuksen lisäksi autisminkirjon luokkamuotoista erityisopetusta vielä lv 21-22. Koulu toimii kahdessa eri pisteessä Niittykummun ja UUsikummun koulurakennuksissa n. kilometrin päässä toisistaan. LV 22-23 koko koulu muuttaa Uusikummun koulurakennukseen. Tässä nivelessä autisminkirjon opetus siirtyy toiseen yksikköön.
Panostamme yhteisopettajuuteen ja yhteisöllisyyteen ja rikomme linjarajoja myös lukujärjestysteknisesti siten, että yhteistyö yli linjarajojen toteutuu jokapäiväisessä arjessa.

Koulun nimi ja osoite: Niittykummun koulu
Niittyportti 3
02200 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kykyä ja halua koulun kehittämiseen

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme lisäksi koulumme eri linjojen tuntemusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta. Tehtävän menestyksekäs suorittaminen edellyttää resilienssiä ja asennoitumista myönteisesti nopeastikin eteen tuleviin muutoksiin koulun arjessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1451448
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo