Luokanopettaja, musiikkiluokka, Lehtikuusen koulu
Vantaan kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 28.4.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Lehtikuusen koulu

Hiirakkotie 18, 01300 vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2021 - 31.07.2022


Hei sinä innostunut luokanopettaja! Haluatko liittyä huippuporukkaamme?

Haemme joukkoomme:

  • hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa
  • ratkaisukeskeistä, kehittämismyönteistä
  • kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen, kielitietoisuuteen sekä musiikin opettamiseen perehtynyttä opettajaa.

Lehtikuusen yhtenäiskoulu sijaitsee Hakunilassa erinomaisten liikunta- ja luontoalueiden läheisyydessä. Koulumme oppilasaines on kansainvälinen ja olemme alueen aktiivinen keskus. Vahvuuksiamme ovat kielitietoisuus, laadukas oppilaita osallistava perusopetus, työelämäpainotteinen ohjaus ja musiikkiluokkatoiminta. Teemme töitä oppilaan kokonaisvaltaisen kouluhyvinvoinnin puolesta ja myös henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää. Olemme mukana mm. oppilaan tasa-arvoista kouluarkea ja tulevaisuutta rakentavassa hankkeessa. 

Koulumme on yhtenäiskoulu (1-9. luokat), jossa oppilaita on 1040, 85 opettajaa ja 12 koulunkäynninohjaajaa. Alueellamme on erinomaiset liikuntamahdollisuudet, joita hyödynnämme myös opetustyössä.

Tutustu Lehtikuusen koulun toimintaan. Tässä myös koulumme kotisivut.

Oppilaiden toiveena on, että Lehtikuusen kouluun valitaan opettaja, joka osaa olla reilu ja antaa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia. Ja jos joku ei osaa, niin pitää jaksaa opettaa uudestaan. Hyvä opettaja tervehtii, osaa rauhoittaa tunnin ja jos esim. keskittyy tosi hyvin, niin kiva, jos siitä kehutaan. Opettajalla pitää olla selkeät säännöt ja paljon huumorintajua. Oppilaat arvostavat opettajan kykyä opettaa ymmärrettävästi ja antaa tehtävät selkeästi. Lisäksi oppilaat odottavat opettajalta taitoa puuttua, jos joku häiritsee tunnilla tai käyttäytyy huonosti.

Koulussamme on positiivinen, innostunut työyhteisö ja kotoisa ilmapiiri. Kehitämme koulumme toimintakulttuuria aktiivisesti, tavoitteena oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi, monipuoliset ja joustavat opetusjärjestelyt, opetushenkilöstön työparityöskentely sekä kielitietoinen pedagogiikka. Toimimme jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti ja tiimiorganisoituneessa työyhteisössämme tehdään töitä tosissaan, muttei totisena. Oppivan yhteisömme jäsenet ovat aktiivisia kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia ja kehittäjiä. Onnistuakseen Lehtikuusen koulussa opettajalta edellytetään erityisen vahvoja ryhmänhallinnan taitoa, osaamista sisällyttää tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen osaksi arkea sekä monipuolisia eriyttämisen taitoja.

Haemme joukkoomme hyvät luokan- ja ryhmänhallintataidot omaavaa, kielitietoisesta pedagogiikasta innostunutta sekä ratkaisukeskeistä musiikkiluokan luokanopettajaa. Tehtävään valittava luokanopettaja ymmärtää struktuurien, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun sekä ryhmäytymisen tärkeyden oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Hänellä on monipuolinen musiikkipedagoginen  sekä -teknologinen osaaminen sekä halua yhteistyössä kehittää koulumme musiikkikasvatuksellista toimintakulttuuria. Hänellä on myös taitoa rakentaa luokkaan oppilaiden ikätaso huomioon ottaen viihtyisä sekä kielitietoisesti ja toiminnallisesti oppimista tukeva ympäristö. Koulussamme luokanopettaja tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa koulun oppilashuoltoryhmän, laaja-alaisen erityisopettajan sekä oman luokkatasotiiminsä opettajien kanssa. Kaikissa koulumme musiikkiluokissa on opetusta erinomaisesti tukeva ja monipuolinen opetusvälineistö. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaa.fi:ssä.


Työsuhteen tietoja

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus:  OVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Kuosmanen Elina

0405135211

elina.kuosmanen@vantaa.fi

Tavoitettavissa virka-aikana klo 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

Luemme eduksi: 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

rehtori

Kuosmanen, Elina

040-5135211

elina.kuosmanen@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin 8-16

Lisätietoja tehtävästä: Marianne Andersen virka-apulaisrehtori 0400-548835

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1449975
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 12.5.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Vantaa, Uusimaa