(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, musiikkiluokan opettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja, musiikkiluokan opettaja

Työavain 3-1790-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Päivänkehrän koulu , Päivänkehräntie 2 02210 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Päivänkehrän koulu on noin 630 oppilaan alakoulu. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi painotettua musiikin opetusta, painotettua ruotsin kielen kielikylpyopetusta sekä erityisen tuen pienryhmiä. Etsimmekin joukkoomme musiikille omistautunutta luokanopettajaa painotetun musiikinopetuksen luokalle. Lukuvuonna 2019-2020 luokanopettajan tehtävä sijoittuu todennäköisimmin 4. luokalle. Päivän kehrän musiikkiluokilla niin oppilaat kuin opettajatkin tekevät työtä yhdessä ja innostuneina. Tehtävä sijoittuu Päivänkehrän toimipisteeseen. Palvelusuhde alkaa elokuussa 2019


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä ja taitoa opettaa musiikkia monipuolisesti.

Arvostamme : - monipuolista musiikin osaamista (kuorotoiminta, soitin osaaminen, bänditoiminta...) - kokemusta musiikkiluokan opettamisesta - muuta opettajan kokemusta - kykyä rakentaa kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta oman luokan lasten vanhempien keskuuteen - kykyä johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huolta pitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki - hyviä työyhteisö- ja yhteistyötaitoja - kykyä opettaa kaikilla luokkatasoilla, erityisesti musiikkiluokilla 3-6 - kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Jukka Sarpila
050 518 4333
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Virka-apulaisrehtori Mari Vuokila
043 824 5992
etunimi.sukunimi@espoo.fi