(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Ryhmämuotoisen maahanmuuttajaopetusryhmän/luokan opettaja työskentelee tiiviisti eri luokkatasojen luokan-, erityis- ja S2-opettajien, valmistavan luokkien henkilökunnan, koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden kanssa. Opetusta kehitetään integroinnin mahdollisuuksia hyödyntäen oppilaan etu huomioon ottaen. RMMO- luokan opettajan tehtävät keskittyvät oppilaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen aktiivisessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Integrointia yleisopetuksen ryhmiin toteutetaan yhteistyössä koulun muiden opettajien kanssa. Opetustunteja noin 16, tarkentuu myöhemmin. Tunnit jaottuvat viikon jokaiselle päivälle maanantaista perjantaihin.

Koulun nimi ja osoite:
Meritorin koulu, Merivalkama 9, 02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
- kokemusta RMMO-opetuksen toteuttamisesta
- monipuolista opetusosaamista poikkeusoloissa
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä huoltajien, luokan- ja aineenopettajien, muun henkilökunnan, sekä sosiaali- ja perhetyön sekä eri järjestöjen kanssa
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- S2-osaamista
- kokemusta työskentelystä erityislasten kanssa
- kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä
- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
- luovaa ongelmanratkaisutaitoa
- mahdollisuutta opettaa taito- ja taideaineita
- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen


Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).